แบตเตอรี่ 3K EBB Series

แบตเตอรี่ 3K EBB Series Deep Cycle สำหรับงานโซล่าเซลล์ งานสำรองไฟ

เก็บพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

แบตเตอรี่ Deep Cycle 3K EBB80 12V 80Ah สำหรับระบบโซล่าเซลล์ รถขัดพื้น รถกอล์ฟ อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ

แบตเตอรี่ Deep Cycle 3K EBB125 12V 125Ah สำหรับระบบโซล่าเซลล์ รถขัดพื้น รถกอล์ฟ อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ

แบตเตอรี่ Deep Cycle 3K EBB160 12V 160Ah สำหรับระบบโซล่าเซลล์ รถขัดพื้น รถกอล์ฟ อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ

แบตเตอรี่ Deep Cycle 3K EB160 12V 190Ah สำหรับระบบโซล่าเซลล์ รถขัดพื้น รถกอล์ฟ อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ

Powered by MakeWebEasy.com